3.399,00 NOK

Trykk HER for salgsbetingelser eller fortsett å lese: 

Innledning

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av fysiske produkter, digitale produkter, eller tjenester (heretter kalt Produktet).

 

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Maiagold Essentials AS som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 923364781 MVA og representeres av Hanna Maja Tunset.

 

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

 

 

Angrerett og garanti

Vilkårene under er standardvilkår utarbeidet av Forbrukertilsynet for å gjøre livet enklere og tryggere for begge parter. Vi støtter selvfølgelig dette og følger selvfølgelig norsk lov og inkluderer derfor disse under. Disse vilkårene er generelle for forbrukerkjøp av varer og tjenester over internett som er regulert av lovene referert under. Enkelte av våre varer og tjenester faller inn under unntak i lovverket som vi ønsker å gjøre oppmerksom på her.

 

Spesielt om digitale produkter

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er angrerett på digitale nedlastninger som ebøker, i henhold til angrerettlovens § 22 bokstav n. Dette er fordi vi sender deg nedlastbar informasjon etter påmelding. Har du kjøpt et kurs og ikke logget inn i portalen eller mottatt annen nedlastbar informasjon på epost, anses det som at du ikke har lastet ned informasjon og du kan derfor benytte deg av angrerett innen 14 dager.

Du kan lese mer i Forbrukerrådets veileder pkt. 17.5. https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/veileder-angrerett-2017.pdf

 

Spesielt om kurs på fysisk lokasjon

Disse er unntatt angrefrist etter §22, ledd m: «… catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester …».

I utgangspunktet er alle kurspåmeldinger bindende og refunderes ikke, med noen unntak. Hvis det ikke er mer enn fire (4) påmeldte deltakere til et kurs kan det bli avlyst. Vi vil i så fall varsle om dette innen 48 timer før kursstart. Dette er for at kursene skal være bærekraftige for oss. Vi må også ta forbehold om at vi kunne måtte avlyse ved kursleders sykdom.

Eventuelle spesielle vilkår opplyses om på produktsiden for Produktet.

 

Betaling

Betaling skjer via Vipps, Klarna, bankkort eller kredittkort. Kvittering tilsendes fra vår betalingsleverandører Vipps, Stripe eller PayPal. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Vipps/Stripe/PayPal og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) som er en standard for sikker kommunikasjon på internett. Om ønskelig kan vi utstede faktura i stedet, ta kontakt i så fall. 

 

Ansvar

Kjøper forstår at Maiagold Essentials, eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at du oppnår ønsket resultat. Maiagold Essentials forplikter seg til å levere informasjon som spesifisert på Produktets salgsside. 

Det er likevel kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til egen situasjon og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt og følger aktuelle sikkerhetsregler. Det er også kjøpers plikt å oppgi riktig epostadresse slik at kjøper får tilgang til informasjonen som trengs for å få tilgang til materialet. VI har ikke ansvar for at e-poster fra oss ikke blir godkjent av kjøpers epostleverandør. 

Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader eller andre helsemessige konsekvenser av bruk av informasjonen vil oppgir. Spørsmål rundt helsemessig påvirkning ved for eksempel tillaging eller bruk av såpe eller andre henvendelser som kan oppstå bes rettes kyndig personell, for eksempel lege.

 

Betingelser for bruk

Produktet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmer, materiale eller deler av Produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. 

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre. 

Kjøper har lov til å ta i bruk maler og dokumenter som gis ut i forbindelse med kurset, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover det som er uthevet for endring.

 

Produktet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.

Vi ber om at teammedlemmer ikke kontaktes privat via for eksempel Messenger. Trenger du hjelp kan du ta kontakt på epost, på [email protected].

 

 

Tillatelse til deling av bilder, video og tekst

Når kjøper deler bilder, tekst eller video som tilbakemelding på Produktet gis det implisitt tillatelse til at Maiagold Essentials kan bruke dette i markedsføringsøyemed (som salgssider og sosiale media). Dette vil bli anonymisert ved deling (etternavn, profilbilde og ev. annen informasjon som gjør kjøper lett gjenkjennelig vil bli sladdet eller fjernet).

 

Tillatelsen kan når som helst og uten å oppgi grunn trekkes ved å gi beskjed til oss ([email protected]).

 

 

Avslutning av avtalen

Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene avslutte denne avtalen på eget initiativ.

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, angrerett og garanti”.

 

 

Force majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure-tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

Endringer 

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

 

 

Klager og krav

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

 

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende Produktet reguleres av norsk rett.

 

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til Produktet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Kontakt: [email protected]

Sist endret: 17.04.2023

 

Såpesuksess

Kjøp Såpesuksess i dag for den enkle og raske veien til å bli en såpemester! 

Kortversjonen av det du får: 

  • Signaturkurset Såpesuksess som lærer deg å mestre såpelaginga
  • 6 mnd tilgang til lukket fellesskap der du kan stille spørsmål til Hanna Maja og dele opplevelsen med kursdeltagere
  • Smarte bonuser

Du vil ha livstidsstilgang til kurset, og vil automatisk få nye oppdateringer.