Kjøpsvilkår

Lage såpe Minikurs

Innledning

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av produktet Lage såpe minikurs (heretter kalt produktet eller kurset).

 

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Maiagold Essentials AS som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 923364781 og representeres av Hanna Maja Tunset.

 

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

 

 

Betaling, angrerett og garanti

 

Betaling skjer via Vipps, bankkort eller kredittkort. Kvittering tilsendes fra vår betalingsleverandører Vipps, Stripe eller PayPal. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe/PayPal og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) som er en standard for sikker kommunikasjon på internett.

 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er angrerett på avtalen, i henhold til angrerettlovens § 22 bokstav n. Dette er fordi vi sender deg nedlastbar informasjon etter påmelding. Du kan lese mer i Forbrukerrådets veileder pkt. 17.5. https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/veileder-angrerett-2017.pdf

Det gis en garanti om at du skal ha en brukbar såpe på dag 4 av kurset om du følger instruksjonene vi gir. Det er viktig å legge merke til at garantien ikke gjelder om du bruker andre råvarer, som farger eller duft, i såpen.  Garantien utløses ved at kjøper utvetydig ber om å få pengene tilbake. Det er ingen ytterligere vilkår. Kjøper kan få spørsmål om hvorfor garantien brukes, men dette har ikke betydning for retten til å benytte garantien.

 

 

Ansvar

Kjøper forstår at Maiagold Essentials, eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at du oppnår ønsket resultat. Maiagold Essentials forplikter seg til å levere informasjon om å lage såpe.

 

Det er likevel kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til egen situasjon og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i kurset og følger aktuelle sikkerhetsregler. Det er også kjøpers plikt å oppgi riktig epostadresse slik at kjøper får tilgang til informasjonen som trengs for å få tilgang til kurset.

 

Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader eller andre helsemessige konsekvenser av bruk av informasjonen vil oppgir. Spørsmål rundt helsemessig påvirkning ved for eksempel tillaging eller bruk av såpe eller andre henvendelser som kan oppstå bes rettes kyndig personell, for eksempel lege.

 

 

Om produktet

Produktet “Lage såpe minikurs” er en nettbasert kurs for nybegynnere der man lærer å lage såpe med kaldprosessmetoden. Kjøper vil få informasjon om hvordan man lager en slik såpe, med hvilke råvarer og utstyr, samt en innføring i sikkerhet.

 

Kurset går over fire dager, hvor det åpnes en ny kursmodul hver dag. Du vil ha tilgang til kurset så lenge produktet eksistrerer hos oss. Skulle produktet bli tatt av markedet, vil du få anledning til å laste ned innholdet.

 

Informasjonen vil hovedsaklig bli gitt i kursportalen vår i Kajabi. Du vil etter kjøp få epost med innloggingsinformasjon som du trenger for å få tilgang til kurset. Du vil også få beskjed når neste kurs Derfor er det viktig at du følger med på e-post slik at viktig informasjon blir fanget opp.

 

Det gis i utgangspunktet ikke innføring i hvordan man bruker dufter og farger i såpe, da kurset er rettet mot nybegynnere og vi fraråder tilsetninger som farger og duft første gang man lager såpe. Det vil heller ikke bli opplæring i regelverk for salg av såpe.

 

Vi ber om at teammedlemmer ikke kontaktes privat via for eksempel Messenger. Trenger du hjelp kan du ta kontakt på epost, på [email protected].

 

Spesielt om Pluss-pakke:

 

Har du kjøpt Pluss-pakke inkluderes vil du få tilgang til ekstra ressurser (arbeidshefte, handleliste og videoleksjon om såpekalkulator) inne i et eget produkt I kursportalen. Tilgang til produktet vil bli gitt via e-post.

 

 

 

Betingelser for bruk

Produktet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet.

 

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre.

 

Kjøper har lov til å ta i bruk maler og dokumenter som gis ut i forbindelse med kurset, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover det som er uthevet for endring.

 

Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.

 

 

Tillatelse til deling av bilder, video og tekst

Når kjøper deler bilder, tekst eller video som tilbakemelding på kurset gis det implisitt tillatelse til at Maiagold Essentials kan bruke dette i markedsføringsøyemed (som salgssider og sosiale media). Dette vil bli anonymisert ved deling (etternavn, profilbilde og ev. annen informasjon som gjør kjøper lett gjenkjennelig vil bli sladdet eller fjernet).

 

Tillatelsen kan når som helst og uten å oppgi grunn trekkes ved å gi beskjed til oss ([email protected]).

 

 

 

Avslutning av avtalen

Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene avslutte denne avtalen på eget initiativ.

 

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.

 

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, angrerett og garanti”.

 

 

Force majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure-tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

Endringer

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

 

 

Klager og krav

 Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og produktene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at du sier fra direkte til oss så snart som mulig.

 

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende produktet reguleres av norsk rett.

 

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til produktet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Kontakt

[email protected]

 

 

Sist endret: 12.01.2023